Koorscholing

Koorscholing kan voor koren en ensembles een flinke stimulans betekenen. Door eenvoudige oefeningen en aanwijzingen kunnen de zangers hun techniek verbeteren. Dit komt de algemene koorklank en ook de zuiverheid ten goede.

Koorscholing is een combinatie van bewustwording (“wat doe ik eigenlijk wanneer ik zing”), uitbreiding van kennis over zangtechniek en hoe dit toe te passen in de muziek.¬†Mijn werkwijze tijdens een sessie is dan ook dat ik eerst een stukje uitleg geef aan de hand van oefeningen. Daarna ga ik aan de slag met repertoire van het koor/ensemble om de “theorie” toe te passen op de stukken.

Ik geef koorscholing op maat, dit betekent dat we in overleg bepalen wat de frequentie, duur en inhoud van de sessies is.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Op afroep 30 √† 45 minuten, aan het begin van een reguliere koorrepetitie.
  • Als serie van 5 momenten, voorafgaand aan een reguliere koorrepetitie.
  • Specifieke stemgroep bijeenkomsten tijdens of voorafgaand aan de reguliere koorrepetitie.
  • Een workshopmiddag voor het hele koor ter voorbereiding op een uitvoering.

Bespreek de wensen en mogelijkheden